Digital Consultancy Services

مشاوره دیجیتال برای کسب و کار آنلاین

دیجیتال مارکتینگ: چه کنیم و چگونه؟ چگونه در اینترنت به مزیت رقابتی برسیم و فاکتور رقابتی خود را پیدا کنیم؟ بررسی و تحلیل نیازهای کسب و کار شما از آنلاین مارکتینگ و توسعه یک برنامه جامع برای عملی کردن آن با بیشترین بهره وری و کمترین هزینه ها.

اگر می خواهید آنلاین مارکتینگ موفقی داشته باشید، بهتر است تا ابتدا بازار هدف و رقابت را به همراه فاکتور رقابتی و سایر پتانسیل های کسب و کارتان بررسی کنید. موفقیت در دیجیتال مارکتینگ را می توان به مزیت رقابتی آنلاین نسبت داد که طی مراحل تحلیل استراتژیک، برنامه ریزی و پیاده سازی زیرساخت های آنلاین کسب و کار به همراه اجرای کمپین های دیجیتال مارکتینگ میسر می شود. در نتیجه بهتر است که با آگاهی و مقرون به صرفه تصمیم گرفت!

مزیت رقابتی چیست؟
مزیت رقابتی به موقعیتی از کسب و کار شما در بازار گفته می شود که سایرین به راحتی توان برابری با شما را نخواهند داشت. مزیت رقابتی نهایی ترین هدف یک کسب و کار از بازاریابی است. برای رسیدن به مزیت رقابتی توسط اینترنت، نیاز است تا اصول پایه در بازاریابی سنتی هم رعایت شوند. رسیدن به مزیت رقابتی راه یک شبه نیست! نیاز است تا مسیر رسیدن به آن در فضای مجازی و دیجیتال مارکتینگ واقع گرایانه بررسی و برنامه ریزی شود، چرا که تنها استراتژی های صحیح دیجیتال مارکتینگ می توانند با استفاده از مخاطبین و برتری های سایت شما مزیت رقابتی را ایجاد کنند.

فاکتور رقابتی چیست؟
فاکتور رقابتی یک پتانسیل از کسب و کار شماست که توسط آن قادر به حرکت به سمت مزیت رقابتی خواهید بود. در نتیجه شاید بهتر باشد تا در موقع توسعه ی دیجیتال مارکتینگ برای کسب و کار خود سهم بازار را از فاکتور رقابتی خود بدست آورید. چرا که فاکتور رقابتی چیزی است که می توانید در واقعیت ارائه کنید و سریع ترین فاکتور شما برای توسعه ی دیجیتال مارکتینگ کسب و کارتان است.
از این رو بهتر است تا مخاطبینی را به وب سایت خود جذب کنید که مستقیما به دنبال فاکتور رقابتی شما هستند و یا نیازهایی در رابطه با آن دارند.

 

Effective Digital Consultancy Strategy

برنامه ریزی استراتژیک برای دیجیتال مارکتینگ شامل مطالعه ی بازار، بررسی رقابت، بخش بندی بازار و هدف گیری مخاطبین می شود. از این رو ما ابتدا بازار و رقبای کسب و کار شما را به همراه فاکتور رقابتیتان مطالعه می کنیم. در ادامه میزان رقابت را برای کسب و کار شما بررسی کرده و بهترین راهکار توسعه ی دیجیتال مارکتینگ را برای کسب و کارتان پیشنهاد می کنیم. پس از آن با مقرون به صرفه ترین روش ها میزان بازدید کننده از وب سایت شما را افزایش خواهیم داد تا بتوانید نزدیک ترین مخاطبین به فاکتورهای رقابتیتان را جذب و مشتری خود کنید.

زمانی که برنامه ریزی استراتژیک شما به اتمام رسید، نیاز دارید تا کمپین های آنلاین مارکتینگ و استاندارد های مورد نیاز آنها را اجرا نمایید. از این رو ما محتوا و برنامه لازم را برای اجرای کمپین های موتورهای جستجو، شبکه های اجتماعی، تبلیغات آنلاین و ایمیل مارکتینگ را در راستای رسیدن به بیشترین میزان موفقیت تدوین می نماییم. این برنامه همچنین دربرگیرنده وب سایت، صفحه فرود و زیرساخت شبکه های اجتماعی شما هم خواهد بود. چرا که بازدید کنندگان می بایست پس از ورود به محیط های آنلاین شما طبق سیاست های برندینگ شما با کسب و کارتان آشنا شوند و ارتباط متقابل ایجاد نمایند.

Effective Digital Consultancy Strategy